รายละเอียดสินค้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco ZKTECOTHAI01 รุ่น THAI01

1. รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
2. บันทึกเวลาบนตัวเครื่องได้ 100,000 รายการ
3. เชื่อมต่อผ่านระบบ LAN,TCP/IP,USB
4. รับประกันสินค้า 2 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันกรณีตกหล่น เสียหาย หรือเครื่องเสียหายจากการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน
บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้า และบริการเปลี่ยนอะไหล่ (เฉพาะกรณีที่เกิดความเสียหายจากความบกพร่องของผู้ผลิตเท่านั้น)เปิดอ่านกันแล้ว   702   ครั้ง
ข้อมูลอ้างอิงจาก :   http://www.fingerthai.com

หจก.วันอะกรี (สาขาขอนแก่น)

10/11 หมู่ 12 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สายด่วน:081-3542293

Email:fingerthai@hotmail.com