รายละเอียดสินค้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco ZKTECOLX50 รุ่น LX50

1. รองรับลายนิ้วมือได้ 500 ลายนิ้วมือ
2. บันทึกเวลาบนตัวเครื่องได้ 50,000 รายการ
3. เชื่อมต่อผ่านระบบ USB
4. รับประกันสินค้า 2 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันกรณีตกหล่น เสียหาย หรือเครื่องเสียหายจากการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน
บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้า และบริการเปลี่ยนอะไหล่ (เฉพาะกรณีที่เกิดความเสียหายจากความบกพร่องของผู้ผลิตเท่านั้น)
เปิดอ่านกันแล้ว   672   ครั้ง
ข้อมูลอ้างอิงจาก :   http://www.fingerthai.com

หจก.วันอะกรี (สาขาขอนแก่น)

10/11 หมู่ 12 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สายด่วน:081-3542293

Email:fingerthai@hotmail.com