ZKTeco เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลา รุ่น Thai02


เครื่องสแกนใบหน้า ZK UFACE-800

    รองรับ 1,200 ใบหน้า และลายนิ้วมือ 2,000 นิ้ว
    รองรับได้หลายภาษา
    การทำงานรวดเร็ว ระบบตรวจสอบความเร็วสูง
    ขั้นสูงและ UI ที่ใช้งานง่าย
    มีแบตเตอรี่สำรองให้ประมาณ 4 ชั่วโมงของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
    Firmware กรอบการทำงานใหม่, ง่ายต่อการขยายฟังก์ชั่นและกำหนดความต้องการของลูกค้า
    การลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานเพียงคนเดียวต่อใบหน้า
    สามารถตรวจสอบว่าใบหน้าเป็นใบหน้าที่แท้จริงหรือรูปภาพเพิ่มระดับความปลอดภัยของการตรวจสอบ


เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลา HIP Cmi F68S Cmif68s ราคาพิเศษ

เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลา HIP Cmi F68S

  • รองรับใบหน้า : 1500
  • ใบหน้า 5,000
  • ลายนิ้วมือ 700 บัตร 
  • บันทึกข้อมูล : 160,000 รายการ
  • จอแสดงผล : 2.4" TFT G

หจก.วันอะกรี (สาขาขอนแก่น)

10/11 หมู่ 12 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สายด่วน:081-3542293

Email:fingerthai@hotmail.com