ZKTeco SF300 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ+ทาบบัตร รับประกัน 2 ปี

คุณสมบัติ

 • ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้
 • ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้
 • หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเห็นภาพลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน
 • รองรับลายนิ้วมือได้ทั้งหมด 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
 • บันทึกข้อมูลการเข้าออกประตูได้ 80,000 รายการ
 • กำหนดรูปแบบกาารเข้าออกประตูได้ 50 ช่วงเวลา (TimeZone) 7.มีระบบ Sleep Mode พักหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งาน

HIP Ci690S เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร รหัสผ่าน บันทึกเวลาทำงานและควบคุมประตู

คุณสมบัติของสินค้า

 • รองรับ 6,500 ลายนิ้วมือ และบัตร 10,000 ใบ -
 • ใช้ได้ทั้งบันทึกเวลาและเปิดประตู(ต้องซื้อชุดกลอนเพิ่ม) 
 • 6,500 User
 • 6,500 Fingerprint
 • 10,000 ID Card 
 • 160,000 Record 
 • 2.8” TFT Graphic Interface

HIP CI806U การทำงานที่หน้าจออย่าง ชัดเจน รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity

 • รองรับลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ : 2,000 ลายนิ้วมือ
 • บันทึกข้อมูลการสแกนนิ้ว : 100,000 รายการ
 • จอแสดงผล : LCD ขาวดำ
 • เซ็นเซอร์ : optical sensor
 • หลอด แจ้งสถานะ : สีแดง, สีเขียว
 • การเชื่อมต่อ: LAN   Flash Drive ( มาตรฐาน )
 • เสียงตอบรับภาษาไทย

ZKTeco_F18 เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ IP ซึ่งทำงานได้ทั้งในโหมดเครือข่ายและโหมดสแตนด์อโลน

คุณสมบัติ

 • ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้
 • ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้
 • หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเห็นภาพลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน
 • รองรับลายนิ้วมือได้ทั้งหมด 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 5,000 ใบ
 • บันทึกข้อมูลการเข้าออกประตูได้ 80,000 รายการ


หจก.วันอะกรี (สาขาขอนแก่น)

10/11 หมู่ 12 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สายด่วน:081-3542293

Email:fingerthai@hotmail.com