รายละเอียดสินค้า

งานติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น  ZK Teco Thai01 สำหรับคลีนิคเสริมความงาม ร้านทอง

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น  ZK Teco Thai01 สำหรับคลีนิคเสริมความงาม ร้านทอง จำนวน 3 สาขา เพื่อสแกนลายนิ้วมือลงเวลาสำหรับพนักงาน เข้างานออกงาน พร้อมสอนโปรแกรมคำนวนเวลา ขาด ลา มาสายเปิดอ่านกันแล้ว   453   ครั้ง
ข้อมูลอ้างอิงจาก :   http://www.fingerthai.com

หจก.วันอะกรี (สาขาขอนแก่น)

10/11 หมู่ 12 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

สายด่วน:081-3542293

Email:fingerthai@hotmail.com